Varovanje vaših podatkov - Privacy Policy

1. Splošno

Spletna ABeCeDa (IMAMO, Danijel Ocepek s.p.) v nadaljevanju "ponudnik", se zavezuje, da bo varoval zaupnost osebnih podatkov in zasebnost uporabnikov. Zbrane osebne podatke bo Ponudnik uporabljal izključno za opravljanje storitev, ki jih ponuja. Ponudnik spoštuje zaupnost osebnih podatkov in zasebnost uporabnikov , zato bo storil vse potrebno, da jih zaščiti pred kakršnimikoli kršitvami in zlorabami. Osebni podatki uporabnikov so eno izmed področij, kateremu Ponudnik posveča izredno skrb in pozornost, saj se zaveda občutljive narave tega področja.

2. Uporaba osebnih podatkov

Ponudnik za potrebe opravljanja storitev, ki jih ponuja, zbira, vodi, obdeluje in shranjuje naslednje uporabnikove podatke:

  • ime in priimek;
  • naslove za dostavo;
  • podjetje oz. naziv pravne osebe (če je uporabnik pravna oseba);
  • davčno številko pravne osebe (če je uporabnik pravna oseba);
  • naslov elektronske pošte (uporabniško ime);
  • geslo v šifrirani obliki;
  • kontaktno telefonsko številko;
  • državo bivanja;
  • druge podatke, ki jih uporabnik prostovoljno vnese v obrazce v spletni trgovini;
  • druge podatke, ki jih uporabnik prostovoljno doda naknadno v svojem profilu.

Za pravilnost, popolnost in ažurnost podatkov, ki jih vnesejo uporabniki, ponudnik ne odgovarja.

3. Piškotki in IP naslovi

Ponudnik vsakemu uporabniku ob začetku vsakokratne uporabe dodeli piškotek za identifikacijo, spremljanje naročila in zagotavljanje sledljivosti (t.i. “cookie”), ki se v pomnilniku strežnika shranjuje le za čas trajanja obiska in se izbriše po eni uri neaktivnosti. Ponudnik lahko na osebni računalnik uporabnika shrani tudi nekatere trajne piškotke, kot npr. identifikacijska številka uporabnika v šifrirani obliki za prepoznavanje ob naslednjem obisku. Ponudnik lahko te podatke za lastne potrebe uporabi za namene statističnih analiz. Za potrebe zagotavljanja spletne varnosti ponudnik zbira tudi IP naslove, iz katerih uporabniki dostopajo do ponudnikovih spletnih strani.

- Piškotki, ki se uporabljajo na spletni strani www.spletnaabeceda.si

Na tej spletni strani ne uporabljamo nujnih piškotov za delovanje niti piškotkov za sledenje (npr Google Analytics). Namestijo pa se vam lahko piškotki socialnih omrežji (npr. Facebook, Twitter, Google plus), ko se odločite da boste aktivirali gumbe omenjenih socialnih omrežji.

- Piškotki, ki se uporabljajo na spletni strani podpora.spletnaabeceda.si

PHPSESSID Se namesti ob obisku spletne strani ter vsebuje naključno ID število ter je nujen za delovanje spletne strani. Izbriše se ko zaprete brskalnik.
cookiesDirective Se namesti, ko kliknete gumb V redu in s tem potrdite da se bili seznanjeni z obvestilo o uporabi poškotkov na strani.
WHMCSAffiliateID Se namesti, samo v primeru obiska spletne strani preko povezave našega priporočitelja. Veljavnost piškotka je tri mesece od časa namestitve. Vsebuje zgolj ID priporočitelja in ne vsebuje nikakršnih podatkov o obiskovalcu. Uporablja se za pravilen obračun provizije priporočitelju v kolikor je obiskovalec opravil naročilo in je njegov brskalnik vseboval piškotek z ID-jem priporočitelja.

4. Izjava o varovanju zaupnosti osebnih podatkov in zasebnosti uporabnikov

Ponudnik je v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov, zavezan k varovanju osebnih podatkov uporabnikov njegove . Ponudnik ne bo pod nobenim pogojem brez izrecnega dovoljenja uporabnika posredoval osebnih oz. drugih podatkov uporabnika tretji osebi oz. ne bo omogočil tretji osebi, da vpogleda v osebne oz. druge podatke uporabnika, razen če bi to od njega zahtevale državne oblasti, če je taka obveznost določena v zakonu, ali v dobri veri, da je tako ukrepanje potrebno za postopke pred sodišči ali drugimi državnimi organi ter za zaščito in uresničevanje zakonitih interesov ponudnika.

Vsi osebni in drugi podatki, ki jih bo uporabnik posredoval ob prijavi v spletno trgovino, kot tudi ob naročilu nakupa izdelkov, vključno z vsebino naročil, bodo varovani v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov. Ponudnik teh podatkov ne bo uporabil v namen, ki bi kakorkoli škodovali uporabniku ali drugi vpleteni osebi. Ponudnik podatkov uporabnikov ne bo uporabil za pošiljanje promocijske e-pošte ali drugega nezaželenega promocijskega materiala, razen za pošiljanje tistih promocijskih obvestil, na katere se bo uporabnik naročil oz. s katerimi bo soglašal. Zaupnost osebnih in drugih podatkov uporabnikov ne bo kršena v nobeni obliki.

5. Izvajanje politike zasebnosti

Vse pri ponudniku redno ali honorarno zaposlene osebe, ki imajo dostop do osebnih in drugih podatkov uporabnikov, so seznanjene z dolžnostjo varovanja osebnih in drugih podatkov in so dolžne upoštevati ta določila o varovanju zaupnosti osebnih podatkov in zasebnosti uporabnikov . Dolžnost varovanja osebnih in drugih podatkov velja časovno neomejeno, tudi po prenehanju razmerja s ponudnikom.

Registrirani uporabniki lahko kadarkoli po prenehanju uporabe storitve zahtevajo izbris svojih podatkov iz uporabniških strani. To storijo tako, da s pisno izjavo ponudniku sporočijo zahtevo za izbris iz uporabniških strani. Ponudnik bo zaupnost osebnih podatkov in zasebnost uporabnikov v okviru te politike zasebnosti varoval tudi v primeru izbrisa iz uporabniških strani.

6. Dodatna pojasnila

Če imate vprašanja, težave ali pripombe glede te politike zasebnosti, nam to lahko sporočite preko kontaktnega obrazca.